Wijziging Product- en Dienstenovereenkomst, Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiter

Vanaf 8 januari 20118 gelden er kleine wijzigingen voor de Product- en Dienstenovereenkomst, Bewerkersovereenkomst en Privacy Bijsluiter van Momento. Deze wijzigingen houden verband met de definitieve keuze voor een centrale helpdesk voor gebruikersondersteuning. Zo zijn telefoonnummers, e-mailadressen veranderd en is er informatie opgenomen over de mogelijkheid tot melden van datalekken. De aangepaste overeenkomsten treden in werking op 1 maart 2018. Over de juridische documentatie kunnen vragen worden gesteld via help@momento.nl
Media
  • privacy.jpg