Gewijzigd privacybeleid Momento

Momento vindt het belangrijk om zorgvuldig met data en persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij deze verwerken. Uiterlijk per 25 mei 2018 passen wij daarom ons privacybeleid aan in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het onlangs geactualiseerde ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. In dit convenant is tussen aanbieders/dienstveleners en de onderwijssectorraden afgesproken onder welke voorwaarden persoonsgegevens binnen leermiddelen en toegangsdiensten in het primair en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs worden verwerkt. Heutink :Primair Onderwijs BV, de rechtspersoon waaronder Momento valt, heeft het Privacy Convenant ondertekend.

Heeft u vragen over privacy en leermiddelen of ons nieuwe privacybeleid? Hier leest u precies hoe persoonsgegevens binnen onze leermiddelen worden verwerkt. U vindt daar vanaf mei 2018 ook de vernieuwde Verwerkersovereenkomst en de bijbehorende Privacy Bijsluiter en Veiligheidsbijlage.

Uiteraard kunt u met uw vragen over het gebruik van digitale leermiddelen uiteraard altijd terecht bij onze centrale helpdesk via e-mailadres info@momento.nl of het centrale telefoonnummer 088-4101060. Zij vertellen graag meer over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van het gebruik van Momento.

 

Media
  • privacy.jpg