Oefenwebresultaten in Momento

Oefenweb is met de software van Rekentuin, Taalzee en Words&Birds gekoppeld aan Momento.
In Momento worden opvallende Oefenwebresultaten teruggekoppeld. Dit zijn onder andere:

1. De groei binnen de Oefenwebspellen voor Rekentuin, Taalzee en Words&Birds.
2. De beheersing van relevante leerdoelen.
3. Binnenkort ook: een rapportcijfer per vakgebied (rekenen, taal, spelling, aanvankelijk lezen en Engels)

Zie hier hoe Ofenweb het makkelijker maakt voor de leerkracht om vast te stellen bij welke vakgebieden en onderdelen je leerlingen nog extra hulp nodig hebben. 

Oefenweb blijft adaptief, ook in het terugkoppelen van resultaten. Voor de resultaten in Momento wordt uitgegaan van het leerpotentieel van het kind. Er volgt een signaal wanneer een kind achteruit gaat op een Oefenwebspel, ook al is het niveau van het spel ver boven het leerjaar van het kind. Zo kan er voor elk kind een signaal worden afgegeven, los van op welk niveau ze werken. Meer informatie over hoe je de Oefenwebresultaten in Momento interpreteert lees je in deze  instructie.

Volg het blog van Oefenweb om op de hoogte te blijven van wat Oefenweb ontsluit in Momento.
Media
  • Oefenweb_2018 10 24