Momento verder verbeterd!

Momento werkt continu aan verbetering van het dashboard voor leerkrachten. In mei 2019 is weer nieuwe functionaliteit doorgevoerd.

1. Leerkrachten hebben nu een eigen pagina ‘Instellingen’. 
Daarin bepalen zij zelf in welke volgorde ze leerlingen willen zien in overzichten: gesorteerd op voornaam of op achternaam. Ook zijn hier de namen zichtbaar van de collega's die als ICT coördinator beheerdersrechten hebben. Zodat ze weten met welke collega’s ze kunnen schakelen bij vragen.

2. Momento kan ook ‘sub-lesgroepen’ weergeven.
Een leerkracht kan in Momento snel en eenvoudig de oefen-, toets- en volgresultaten van een jaargroep of stamgroep inzien. Voor scholen die buiten de ‘jaar- of stamgroepstructuur’ werken met sublesgroepen of instructiegroepen, bood Momento tot voor kort geen oplossing om die resultaten ook op het niveau van die subgroepen te tonen. Dat misten vooral Jenaplan- en Montessorischolen. Op verzoek van die scholen is dit aangepast. Nu volgt Momento volledig de organisatiestructuur van de school, zoals vastgelegd in het leerling administratiesysteem (LAS). Hierdoor heeft de leerkracht automatisch inzicht in alle resultaten, van alle voor hem of haar relevante (sub)groepen. Dus bijvoorbeeld ‘instructiegroep lezen groep 3’ of ‘plusgroep rekenen’ of ‘projectgroep bovenbouw ’. 

3. Overzicht voor ICT-coördinatoren van leerkrachten die Momento gebruiken.
Er is nu een overzicht dat toont welke leerkrachten toegang hebben tot Momento, met de datum waarop zij voor het laatst waren ingelogd. Dit scherm is alleen in te zien door de ICT-coördinator. In de communicatie met scholen bleek dat (vooral boven-schoolse) ICT-coördinatoren vaak geen idee hadden, welke leerkrachten Momento gebruiken. Daarvan hebben ze nu actueel beeld.
 
Media
  • Instellingen
  • Momentje_2019 06 29
  • Momento-Logo-CMYK-tijd_1_30
  • tijd_lang_kort