Met Looqin een nóg completer beeld!

Kindvolgsysteem Looqin is gekoppeld aan het dashboard

Welbevinden, betrokkenheid en competenties in beeld

Als leerkracht ben je gericht op het leren van jouw leerlingen. Je wilt van toegevoegde waarde zijn voor élke leerling en daarmee dus een onuitwisbare bijdrage leveren aan zijn of haar ontwikkeling. Wat daarin succes bepaalt, is veel meer dan alleen de resultaten van oefeningen en toetsen. Succes gaat ook over de ontwikkeling van vaardigheden en over hoe je je voelt en of je betrokken bent.

Een breed beeld van de ontwikkeling

Kindvolgsysteem Looqin is gericht op juist dit brede beeld van ontwikkeling. Looqin gelooft niet in lineaire groeicurves. Ieder kind is anders. Looqin is een procesgericht kindvolgsysteem waarmee je de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 in beeld brengt. Juist daarom richt Looqin zich op de indicatoren welbevinden en betrokkenheid. 


Op dit moment krijg je als gebruiker van Momento niet alleen duidelijk inzichtelijk hoe je leerlingen vorderingen maken op het gebied van oefenen, methodetoetsen en landelijk genormeerde toetsen (Cito), maar ook;

§  Sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. welbevinden en betrokkenheid)

§  Competenties

Hier zijn, als je als leerkracht gebruik maakt van Looqin, de resultaten uit het kindvolgsysteem zichtbaar volgens het vertrouwde Momento principe.

Verbanden leggen tussen hoe een leerling zich voelt en hoe hij presteert

Door deze toevoeging krijg je een nóg completer beeld van hoe het gaat met je leerlingen en kun je verbanden leggen tussen hun welbevinden en betrokkenheid enerzijds en hun voortgangen resultaten anderzijds. In één oogopslag en zonder te moeten schakelen tussen verschillende systemen. Meer informatie over Looqin vind je op www.looqin.co of neem contact op met de verkoopadviseur van uw schoolleverancier.

 

 

 

 

Media
  • Looqin_vierkant_2020 01 13