Privacy en veiligheid optimaal gewaarborgd


Momento en haar partners stellen de hoogste eisen aan veiligheid van persoonsgegevens. Voordat het Momento dashboard is opengesteld, is de technische veiligheid gevalideerd door een gerenommeerd testbedrijf. Medewerkers van schoolleveranciers en uitgeverijen hebben op geen enkele manier toegang tot het dashboard en de resultaten van scholen. 

Net als alle individuele partners heeft ook Momento een Bewerkersovereenkomst & Privacybijsluiter. Deze overeenkomst is volledig opgesteld conform het Privacy Convenant Onderwijs dat omarmd is door onder meer de PO-Raad, de GEU, KBb-e en de VDOD. In de overeenkomst is exact beschreven welke persoonsgegevens Momento 'verwerkt' en met welk doel.