Regel hier uw nieuwe Verwerkersovereenkomst 3.0 met Momento

U bent stichtingsbestuurder, directeur of ICT-coördinator van een of meer onderwijsinstellingen en u wilt een Verwerkersovereenkomst afsluiten met Momento, volgens het nieuwe Privacy Convenant 3.0. Dat kunt u op deze pagina zelf, direct en heel simpel regelen. 

Let op:
Maakt uw school deel uit van een stichting?
Vul het 'tekenblad' en 'scholenoverzicht' bij de overeenkomst dan in op stichtingsniveau; en niet als 'individuele' school!


Momento heeft de nieuwe modelovereenkomsten 3.0 verwerkt tot door ons reeds ingevulde en ondertekende documenten.
De feitelijke Verwerkersovereenkomst is daarmee een 'bijlage' geworden bij een 'tekenblad'. 

Regel uw nieuwe Verwerkersovereenkomst in de volgende stappen:
1. Download hier de nieuwe Momento Verwerkersovereenkomst in PDF (versie april 2018);
2. Download hier de nieuwe Momento Privacy Bijsluiter (bijlage 1 bij deze overeenkomst) in PDF (versie januari 2019);
3. Download hier de nieuwe Momento Beveiligingsbijlage (bijlage 2 bij deze overeenkomst) in PDF (versie januari 2019);
4. Download hier het tekenblad bij deze overeenkomst (Word-document, versie april 2018);
5. Download hier het overzicht van scholen die vallen onder het bestuur (Word-document, versie april 2018). 

6. De PDF-documenten bewaart u geprint of digitaal. 
    Met de twee Word-documenten moet u nog iets doen.

7.  Op het tekenblad vult u uw gegevens in. 
     Dit formulier is door Momento reeds van een handtekening voorzien. 
     U print dit formulier, ondertekent het en maakt daarvan een scan (PDF).

8. In het scholenoverzicht vult u de gegevens in van de scholen onder uw bestuur. 
    U print dit overzicht en maakt daarvan een scan (PDF).

9. Beide scans (PDF's) stuurt u via e-mail aan info@momento.nl met als onderwerp 'Verwerkersovereenkomst Momento'. 

10. Bewaar een set van deze vijf documenten in uw eigen administratie.
     De documenten verwijzen naar elkaar.
     Samen vormen ze uw nieuwe Verwerkersovereenkomst voor de dienstverlening van Momento.

Door te kiezen voor deze werkwijze voorkomen we dat er onnodig papieren documenten per post over en weer moeten worden gestuurd. Dat bespaart u en ons tijd. Voor vragen kunt u terecht bij onze helpdesk via help@momento.nl of telefoonnummer 088-4101060.

Let op: een Verwerkersovereenkomst van Momento dekt alleen de verwerking van persoonsgegevens voor de diensten van ons dashboard. Een gegevensverantwoordelijk schoolbestuur dient op eigen initiatief ook te zorgen voor een aparte Verwerkersovereenkomst voor het gebruik van educatieve software van uitgeverijen, het gebruik van Basispoort, het gebruik van het leerling-administratiesysteem (LAS) en eventueel de  extern beheerde schoolnetwerkomgeving van de school (bijvoorbeeld MOO, ZuluConnect, etc.). Raadpleeg voor meer informatie de serviceafdelingen van uw (andere) leveranciers.