Momento is in ontwikkeling!

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een compleet vernieuwde, verbeterde versie van Momento, waarin er veel meer mogelijk is om nog meer uit de lesdag te halen. Waar vertrouwde onderdelen blijven, en waar een heleboel handige, logische en helpende functionaliteiten aan worden toegevoegd.

Tijdwinst als uitgangspunt

Het aanbod lesmethoden, onderwijs-apps en methode-omgevingen groeit en groeit. Digitalisering in het onderwijs is een aanwinst voor kinderen en leerkrachten met de mogelijkheden die het biedt voor eigentijds-, interactief- en adaptief leren, recht doen aan verschillen, en direct inzicht in de lesstof, resultaten en analyse. Maar het brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee, waarin de leerkracht een cruciale rol speelt. En dat kost tijd. In het vernieuwde Momento staat tijdwinst dan ook centraal. Zo ontstaat er weer meer tijd voor de leerkracht en dus: tijd voor meer leerkracht!

Ontwikkeld door leerkrachten, voor leerkrachten

Weten wat de uitgangspunten waren bij de doorontwikkeling van Momento? Voor het vernieuwde Momento was de leerkracht zelf aan zet: wat zagen zij als de meest praktische en waardevolle extra functionaliteiten die écht zouden helpen om de werk- en tijdsdruk te verlagen? Via onderstaande video vertellen de leraren zelf wat ze verwachten bij een online tool en hoe ze deze het beste kunnen gebruiken voor hun eigen leerlingen.

Momento heeft dát waarvan leerkrachten zelf hebben aangegeven wat ze écht zouden willen.

Met de doorontwikkeling wordt gehoor gegeven aan de wensen van de huidige Momento-gebruikers in het bijzonder en de leerkracht in het algemeen. De nieuwe versie van Momento is er voor de leerkracht en komt mede tot stand door de leerkracht. De doorontwikkeling wordt gedragen door Heutink, Reinders, de Rolf groep en bekende uitgeverijen. Momento is en blijft gratis.

Tijd voor meer leerkracht

Momento wil de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten helpen verminderen door de planning, dagindeling, leerdoelen, lesmateriaal en de leerresultaten op één plek aan te bieden. De klassenmap is het hart van het dagelijkse onderwijs van de leerkracht. Samen met leerkrachten heeft Momento de vertaling gemaakt van de traditionele klassenmap naar de digitale variant. Met Momento bieden we de mogelijkheid om leerkrachten digitaal te ondersteunen bij de uitdagingen van nu.

Met Momento start je eenvoudig lessen op en wordt het schakelen tussen verschillende programma’s zoals Basispoort, methodesoftware, resultatenmonitoren en aparte agenda’s overbodig. En doordat duo-collega’s vanuit één omgeving werken, is overdracht met het openen van Momento al een feit. Kortom, Momento vereenvoudigt het werk van de leerkracht waardoor er meer tijd ontstaat… tijd voor de leerling en voor meer leerkracht!

Toegang tot alle ingeplande lessen van de dag zonder apart in te loggen Toegang tot alle ingeplande lessen van de dag zonder apart in te loggen
Plannen en organiseren Plannen en organiseren
Het geven van suggesties op leerlingniveau voor hulpmiddelen, extra oefeningen of verrijking Het geven van suggesties op leerlingniveau voor hulpmiddelen, extra oefeningen of verrijking
Het continu bijhouden van de voortgang van de leerlingen Het continu bijhouden van de voortgang van de leerlingen

Momento is straks niet meer alleen een dashboard, maar óók een digitale klassenmap en is daarmee het startpunt voor elke leerkracht.

Meer informatie?

Kiezen voor Momento, is kiezen voor de juiste methoden. Methoden ontwikkeld door professionals, vanuit visie, een doordachte leerlijn en bewezen didactiek. Met de digitale leermiddelen die de Momento partners aanbieden, haal je het beste uit jezelf en de kinderen.

Door de groei van administratieve werkzaamheden is het prachtige vak van leerkracht onder druk komen te staan. Er is steeds minder tijd om de nodige aandacht aan een leerling te geven. Meer digitale ondersteuning van het leerkrachtenteam is onmisbaar. Om snel en gemakkelijk voortgang en resultaten te kunnen bekijken en zo op ieder moment inzicht te hebben in wat een leerling nodig heeft. Momento maakt dit mogelijk. De beste educatieve content, in combinatie met een betaalbaar en kwalitatief goed leerlingdevice én een compleet overzicht van de leerresultaten van leerlingen.