Samen met de leerkracht maken we Momento nog beter

Het vernieuwde Momento is er voor leerkrachten en mede door leerkrachten ontwikkeld, verbeterd en … dat blijven we de komende periode nog doen. Super trots kunnen we dan nu ook vermelden dat er weer een aantal prachtige verbeteringen zichtbaar zijn in Momento:

  • Aanpassen van de planning kan nu ook d.m.v. slepen.
  • Het handmatig maken van afspraken is sterk verbeterd.
  • Lesinhoud van bestaande les gemakkelijk aanpassen naar een andere invulling.
  • Thema- en studiedagen zijn groep specifiek, hierdoor zijn deze flexibeler in te stellen per bouw. Alleen vakanties zijn nog op schoolniveau.
  • Studie- en themadagen kunnen nu roostervrij gemaakt worden.

Neem snel een kijkje!