Wat is Momento?

Tijdwinst als uitgangspunt

Momento vermindert de werk- en tijdsdruk bij leerkrachten door de planning, dagindeling, leerdoelen en leerresultaten en het lesmateriaal op één digitale plek overzichtelijk en inzichtelijk te maken. Daarnaast start je eenvoudig lessen op en maakt Momento het schakelen tussen verschillende programma’s zoals Basispoort, methode-software, Word en Outlook overbodig. En doordat duo collega’s vanuit één omgeving werken, is de overdracht met het openen van Momento al een feit.

Waarmee helpt Momento?

  • Met plannen en organiseren
  • Met toegang tot alle ingeplande lessen van de dag zonder apart in te loggen
  • Met het continu monitoren van de voortgang van de leerlingen (verwerken, oefenen, toetsen en volgen)
  • Met het digitaal maken van notities en observaties op de gewenste plek in de planning voor overdracht, dossieropbouw en een compleet leerlingbeeld.
  • Met het geven van suggesties op leerlingniveau voor hulpmiddelen, extra oefeningen of verrijking (nog in ontwikkeling)

Gratis hulpmiddel

Momento is een gratis hulpmiddel voor alle leerkrachten in het basisonderwijs. Dit komt doordat het een gezamenlijk initiatief is van alle leveranciers en de grote uitgeverijen om werk- en tijdsdruk bij leerkrachten te verminderen.

Hulp nodig?

Wil je aan de slag met Momento en heb je daar hulp bij nodig? Neem contact met ons op!